Christmas Gift Kim Ha Yul

Kim Ha Yul looks like a gift in her strapless white dress and red bow belt :) Enjoy~Download bộ sưu tập ảnh đẹp chất lượng cao của Kim Ha Yul: http://www.box.com/s/hh98d8agx6tbxy672a4f