Sakura Shiratori: lại thêm gái Nhật cho anh emVẫn như cũ, đủ 20 comment sẽ post full hàng của em này cho anh em mãn nhãn ;))